Magyarországon ezidáig három önkormányzat, Budapest, Miskolc és Érd szervezett közösségi gyűlést.

2020 szeptemberében Budapesten zajlott az első, Klímavészhelyzet van – Mit tegyen Budapest? címmel. A gyűlésről készült részletes jelentés itt olvasható.

Hogyan válaszoljon Budapest a klímavészhelyzetre? A közösségi gyűlés erre a kérdésre kereste a választ, és a négy napon át tartó közös munka végére 8 javaslatot fogadott el. A főváros vezetése elé terjesztett javaslatok között szerepel például egy épületenergetikai támogatási program elindítása, a zöldfelületek növelése, a csapadékvíz jobb hasznosítása és a belvárosi autóforgalom korlátozása is. 

2021 őszén Miskolcon került sor közösségi gyűlésre, amelynek a címe ez volt: 

Levegőt! Mi szennyezzük, mi szívjuk. Mit tehetünk közösen, hogy jobb legyen a levegőminőség Miskolcon?

A közösségi gyűlésen kidolgozott, 7 pontból álló javaslatcsomagról a gyűlés társszervezője, a DemNet oldalán található bővebb infomáció. A javaslatok között szerepel a tömegközlekedés átgondolt reformja, a környezetvédelemről szóló kommunikáció javítása, a lakosság bevonásával kialakított átfogó zöldítési program, a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, egy energetikai tanácsadó iroda felállítása és egy kályhacsere mintaprogram megalapozása és elindítása az energiaszegénységben élők számára.

2021 végén a főváros az Európai Unióról, 2022-ben pedig a közlekedésből eredő légszenyező anyagok csökkentéséről szervezett közösségi gyűlést. 

A 2022-ben Érden megrendezett közösségi gyűlés témája pedig a város népességszám-növekedése volt, illetve az ezzel járó kihívások, infrastruktúra- és szolgáltatási igények.