Részvételi demokrácia, a közösség ereje a döntéshozatalban – közösségi gyűlések

Amikor a demokráciáról beszélünk, általában a képviseleti demokráciára, az országgyűlési választásokra gondolunk, vagy esetleg a közvetlen demokrácia valamilyen formája jut az eszünkbe, például egy népszavazás. Egy képviseleti demokráciában úgy tudjuk befolyásolni a közügyeket, hogy részt veszünk az országgyűlési vagy önkormányzati választásokon, és megválasztjuk azokat a politikusokat, akik a következő években képviselnek minket. A demokrácia azonban úgy is működhet, hogy bizonyos kérdésekben közvetlen beleszólást biztosít az állampolgárok számára.

Megint csak más a helyzet, ha részvételi demokráciáról beszélünk. Ilyenkor az állampolgárok nem csupán eszközöket kapnak a politikai döntéshozatal befolyásolására, de a részvétel során új ismereteket is szereznek a szóban forgó közügyekről, és lehetőségük nyílik ezek közös megvitatására, egymás tapasztalatainak és véleményének megismerésére, hogy aztán egy tanácskozás során közösen hozhassanak döntést.  

A közösségi gyűlés a részvételi demokrácia egyik eszköze. Eredeti, angol nyelvű megnevezése a „citizens’ assembly” – szó szerinti fordításban állampolgári gyűlés. A közösségi gyűlés egy adott közösség tagjainak legalább 40 fős, reprezentatív csoportja, akiket véletlenszerűen, sorsolással választanak ki a jelentkezők közül, ügyelve arra, hogy a résztvevő csoport összetétele hasonló legyen a teljes közösségéhez. A gyűlés résztvevői egy előre meghatározott kérdést tárgyalnak meg, majd javaslatokat tesznek a döntéshozóknak. Ilyen gyűlésre sor kerülhet helyi vagy országos, de akár nemzetközi szinten is. Egy-egy gyűlés legalább két hétvégén keresztül tart. A résztvevők először informálódnak a témáról, megismerik a tényeket, meghallgatják különböző szakértők és érdekcsoportok álláspontját, majd ezt követően facilitátorok segítségével, egymás véleményét is megismerve, közösen mérlegelik a különböző megoldási lehetőségeket, a gyűlés végére pedig javaslatokat fogalmaznak meg.

Mára a világ számos országában szerveztek már sikeres közösségi gyűléseket. Néhány éve pedig elindult egy önkéntesekből és civil szervezetekből álló hazai kezdeményezés is, amely azt szorgalmazza, hogy Magyarországon is tartsunk olyan közösségi gyűléseket, amelyeknek az eredménye befolyásolja majd a politika döntéshozatalt.