Részvételi demokrácia, deliberáció, közösségi gyűlések

Ha demokráciára gondolunk, először gyakran a képviseleti demokrácia – például egy parlamentáris vagy elnöki kormányzati rendszer –, vagy esetleg a közvetlen demokrácia valamilyen formája jut eszünkbe – például egy népszavazás. Képviseleti demokráciában a közügyek befolyásolásának a legkézenfekvőbb módja, hogy részt veszünk például országgyűlési vagy önkormányzati választásokon, ahol megválasztjuk azokat a politikusokat, akik a következő időszakban képviselnek majd minket. A közvetlen demokrácia ehhez képest közvetítő nélküli, direkt beleszólást biztosít az állampolgároknak a döntéshozatalba bizonyos kérdésekben.

Egy kicsit más a helyzet, ha részvételi vagy deliberatív demokráciáról beszélünk. Ilyenkor az állampolgárok nem csupán eszközt kapnak arra, hogy befolyásolják a politikai döntéshozatalt, de a részvétel során új ismereteket is szereznek a szóban forgó közügyről, és lehetőségük nyílik annak közös megvitatására, egymás tapasztalatainak és véleményének megismerésére, hogy ennek fényében hozhassanak döntést. Ezt a tanácskozási folyamatot deliberációnak nevezzük. 

A közösségi gyűlés a részvételi demokrácia egyik eszköze eredeti, angol nyelvű megnevezése a “Citizens’ Assembly” – szó szerinti fordításban: állampolgári gyűlés. A közösségi gyűlés egy közösség tagjainak legalább 40 fős, reprezentatív csoportja, akiket véletlenszerűen, sorsolásos módszerrel választanak ki. A gyűlés résztvevői egy előre meghatározott kérdésben fogalmaznak meg különböző javaslatokat a döntéshozók felé. Ilyen gyűlésre sor kerülhet helyi vagy országos, de akár nemzetközi szinten is. A gyűlés legalább két hétvégén keresztül tart. Ennek során a résztvevők először tanulnak a témáról, megismerik a tényeket, meghallgatják különböző szakértők és érdekcsoportok álláspontját, majd ezt követően facilitátorok segítségével, deliberatív keretek között, egymás véleményét is megismerve, közösen mérlegelik a különböző megoldási lehetőségeket, a gyűlés végére pedig megfogalmazzák javaslataikat a döntéshozók felé.

Ilyen közösségi gyűléseket sikerrel szerveztek már a világ számos pontján, néhány éve pedig elindult egy önkéntesekből és civil szervezetekből álló hazai kezdeményezés is, amely azt szorgalmazza, hogy Magyarországon is tartsunk olyan közösségi gyűléseket, amelyeknek az eredménye befolyásolja majd a politika döntéshozatalt.