2021. június 9-én egynapos műhelyt szerveztünk elsősorban önkormányzati képviselők és a közösségi gyűlések szervezésében közreműködő civil szervezetek számára. 

Munkatársaink beszámoltak a közösségi gyűlés fogalmának és működésének megismertetésével kapcsolatos munkánkról, illetve kutatási eredményeinkről és tájékoztató kiadványainkról.

A Fővárosi Önkormányzat és a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársaival (Miháltz Réka osztályvezetővel és Kiss Alexanda részvételiségi titkárral, „Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály, valamint Oross Dániel tudományos munkatárssal, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet) a közösségi gyűlések szervezésével kapcsolatos tapasztalataikról beszélgettünk, illetve arról, hogy hogyan építhető be a részvételiség növelése az önkormányzatok szemléletmódjába, szervezeti kultúrájába, működésébe. 

Kisebb csoportos beszélgetéseket szerveztünk az eddigi közösségi gyűlések facilitátoraival is, akik első kézből szolgáltak információval a résztvevők tapasztalatairól, a közösségi gyűlések rájuk és közösségeikre gyakorolt hatásairól – arról, hogy mennyire fontos a megélésük, hogy az ő szavuk is számít, és hogyan gyakorolják, hogy kölcsönös tisztelettel hallgassák meg mások véleményét, figyeljenek egymás nézőpontjára.

Délután Brett Hennig, a Sortition Foundation (Egyesült Királyság) és a Közösségi Gyűlés Hálózat munkatársa, valamint Bördős Éva, a több magyarországi közösségi gyűlést szervező DemNet Alapítvány igazgatója beszélt a magyar és nemzetközi tapasztalatokról, a közösségi gyűlések szervezéséről.

Az eseményt kiscsoportos és végül közös tapasztalat-átbeszélés zárta az önkormányzatok szervezte közösségi gyűlésekről. A résztvevők beszélgettek a politikai akarat és a finanszírozás kérdéseiről, az ezekkel kapcsolatos problémákról, megoldásokról, érvekről, valamint a kifelé irányuló kommunikáció  feladatairól, lezárásként pedig a közösségi gyűlésekkel kapcsolatos terveikről. 

A nap során bemutatott kiadványunk: Bevezetés a deliberatív demokráciába