Answer

A közösségi gyűlés vezető szakértői (jellemzően kettő), az adott téma elismert szakértői, rálátással rendelkeznek a teljes témakörről, és tudják, kik az egyes részterületek szakértői. Tisztában vannak a szakértői vélemények sokaságának fontosságával (beleértve a sajátjuktól eltérő véleményeket is!), képesek a sajátjuktól eltérő vélemények objektív kezelésére és értékelésére, és erős kapcsolati hálóval rendelkeznek a témában.

A vezető szakértők a vezető facilitátorokkal együttműködésben összeállítják és koordinálják a gyűlésen felszólaló szakértőket és érdekcsoportokat, részt vesznek a gyűlések pontos programjának kialakításában, ezen kívül jelen vannak a gyűlés napjain, ahol szükség esetén hozzájárulnak a gyűlés alatt felmerülő szakmai kérdések megvilágításához.